Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 05.06.2019

1. INTRODUCERE

Mon Prof este o platformă online, interactivă, educațională, dedicată oricărei persoane interesate să învețe sau să își îmbunătățească abilitățile lingvistice, cu focus pe limbile franceză sau română.

Protecția confidențialității și datelor dumneavoastră personale este una din preocupările noastre principale. Această Politică de confidențialitate vă va informa despre modul în care avem grijă de datele dumneavoastră personale, vă va informa despre drepturile dumneavoastră de confidențialitate și despre modul în care legea vă protejează când (i) vizitați website-ul nostru la www.mon-prof.eu (“Website-ul”), (ii) accesați platforma educațională prin Website-ul nostru (“Platforma”) și (iii) când vă furnizăm materiale educaționale prin Platformă (“Servicii”).

Această politică de confidențialitate se aplică datelor personale care aparțin uneia din următoarele categorii de persoane: (i) utilizatori – însemnând orice persoană care accesează site-ul sau platforma noastră și (ii) clienți – însemnând orice persoane, afacere sau organizație, inclusiv angajații lor, agenții sau contractanții, care utilizează Serviciile.

2. CINE SUNTEM

Cu privire la furnizarea Serviciilor noastre, Mon Prof este auditorul și este responsabil pentru securitatea datelor dumneavoastră personale (denumite în mod colectiv “Mon Prof”, “noi”, “nouă” sau “a/al nostru/noastră” în această Politică de confidențialitate).

Dacă aveți întrebări legate de această Politică de confidențialitate, inclusiv orice cereri de exercitare a drepturilor legale stipulate în continuare, vă rugăm să ne contactați utilizând următoarele detalii:

MON PROF S.R.L.  
Sediul social: Strada Mărășești nr. 18, Drobeta – Turnu Severin, județul Mehedinți, România
Nr. Registrul Comerțului: J25/552/2018
Cod unic de înregistrare: 40051100
Email: contact@mon-prof.eu

3. DATELE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM

Date personale, sau informații personale, înseamnă orice informații legate de o persoană care pot duce la identificarea persoanei respective.

Pentru a furniza serviciile, putem colecta, utiliza, stoca și transfera diferite tipuri de date personale despre dumneavoastră, după cum urmează:

 • Date de identitate includ prenumele, numele și/sau alte informații de identificare, sexul dumneavoastră și data nașterii, imaginea dumneavoastră, în cazul în care participați la unul din Serviciile noastre de clase virtuale;
 • Date de contact includ adresa de facturare, adresa de reședință sau adresa sediului social, adresa de email și numărul de telefon;
 • Date financiare includ numărul cardurilor de debit și credit, detaliile contului bancar și/sau alte detalii de facturare;
 • Date de tranzacții includ detalii despre plățile către și de la tine și alte detalii ale serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi;
 • Date tehnice includ adresa protocolului de internet (IP), datele dumneavoastră de logare, tipul de browser și versiunea, setarea fusului orar și locația, tipurile de plug-in de browser și versiunile, sistemul de operare și platforma și alte tehnologii de pe dispozitivele utilizate pentru accesarea website-ului și Platformei;
 • Date de profil includ numele dumneavoastră de utilizator, acțiunile sau tranzacțiile efectuate de dumneavoastră pe Platformă, preferințele, feedback-ul, răspunsurile la sondaje și altă corespondență;
 • Date de utilizare includ informații despre modul în care utilizați Website-ul nostru, Platforma și Serviciile;
 • Date de marketing și comunicare includ preferințele dumneavoastră despre campaniile noastre de marketing pe care le primiți de la noi și preferințele dumneavoastră de comunicare.

Nu colectăm categorii speciale de date personale despre dumneavoastră (aici sunt incluse detalii despre rasa dumneavoastră sau etnie, convingerile religioase sau filozofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, calitatea de membru în vreo asociație comercială, informații despre sănătate și date genetice și biometrice). Și nici nu colectăm informații despre condamnările penale și infracțiuni.

Dacă nu furnizați datele personale necesare pentru înregistrarea pentru cursurile noastre, nu vom putea furniza Serviciile către dumneavoastră.

În cazul în care trebuie să colectăm date personale în baza legislației, sau în baza termenilor unui contract pe care îl avem cu dumneavoastră și dumneavoastră nu ne furnizați datele atunci când sunt solicitate, este posibil să nu putem executa contractul pe care îl avem sau pe care încercăm să îl încheiem cu dumneavoastră (de exemplu, pentru a furniza Serviciile către dumneavoastră). În acest caz, s-ar putea să anulăm prestarea Serviciilor, dar vă vom informa dacă acesta este cazul.

4. CUM UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Colectăm, utilizăm, transferăm și stocăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu legile aplicabile și această Politică.

Cel mai frecvent, vom utiliza datele dumneavoastră personale (i) când trebuie să executăm contractul în cauză, pe care să îl încheiem sau pe care l-am încheiat cu dumneavoastră, (ii) când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau cele ale unui terț) și interesele dumneavoastră și drepturile fundamentale nu încalcă aceste interese și (iii) când trebuie să respectăm o obligație legală sau de reglementare.

În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca bază legală pentru procesarea datelor dumneavoastră personale decât în raport cu trimiterea comunicărilor terțe de marketing direct prin email. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru marketing în orice moment, contactându-ne.

Datele dumneavoastră pot fi utilizate pentru unul sau mai multe din următoarele scopuri:

 • Pentru scopuri specifice

Dacă ne trimiteți datele dumneavoastră pentru un anumit scop, vom utiliza datele dumneavoastră pentru a atinge scopul respectiv. De exemplu, dacă ne trimiteți un email, vom utiliza datele dumneavoastră de contact să vă furnizăm un răspuns la cererea dumneavoastră.

 • Pentru a vă înregistra ca Utilizator nou

Vă vom utiliza identitatea și detaliile de contact pentru a executa contractul pe care urmează să îl încheiem sau pe care l-am încheiat cu dumneavoastră.

 • Pentru a furniza Serviciile către dumneavoastră

Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a executa contractul, pentru respectarea obligațiilor legale și în scopul prevenirii fraudelor, după cum urmează:

 • Identitatea dumneavoastră și detaliile de contact vor fi utilizate pentru a gestiona plăți, onorarii și taxe;
 • Datele dumneavoastră financiare vor fi utilizate pentru colectarea și recuperarea plăților restante;
 • Profilul dumneavoastră, datele financiare și de tranzacții vor fi utilizate pentru a furniza serviciile și pentru suport clienți.
 • Pentru a gestiona relația cu dumneavoastră

Vom utiliza datele de identitate și de contact pentru a vă informa despre modificări la Termeni și condiții, Politica de confidențialitate sau Servicii.

 • Pentru scopuri comerciale interne

Vă putem utiliza datele de identitate, de contact, financiare și tehnice pentru activitatea noastră, furnizarea serviciilor de administrație și IT (de exemplu, depistarea problemelor tehnice, analiza datelor, suport), securitatea rețelei (de exemplu testare, întreținerea sistemului), pentru a preveni frauda și în contextul unei reorganizări a afacerii sau unui exercițiu de restructurare a grupului.

 • Pentru a livra conținutul relevant al website-ului și reclamele

Vă putem utiliza datele de identitate, de contact, de profil, tehnice și de utilizare pentru a înțelege modul în care clienții și utilizatorii utilizează serviciile noastre, pentru a le dezvolta și pentru a comunica strategia noastră de marketing.

Când este în conformitate cu preferințele dumneavoastră de marketing, putem utiliza datele de marketing și comunicare pentru a vă informa cu privire la serviciile despre care credem că vă pot fi de interes. Vezi secțiunea ”Dezabonare comunicări electronice” de mai jos pentru a vedea cum să optați pentru eliminarea comunicărilor de marketing Mon Prof.

 • Alte scopuri

Nu vom utiliza datele dumneavoastră în alte scopuri decât cele detaliate mai sus. Dacă intenționăm să vă utilizăm datele personale în orice mod care nu corespunde acestei Politici de confidențialitate, veți fi informat(ă) despre respectiva utilizare în avans sau în momentul în care sunt colectate datele personale sau vom obține acordul dumneavoastră ulterior colectării, dar anterior utilizării.

 • Date agregate

Într-un efort continuu de a înțelege și servi utilizatorii noștri cât mai bine, desfășurăm adesea cercetări privind datele demografice ale clienților noștri, interesele și comportamentul acestora în baza datelor personale și altor informații pe care le-am colectat. Această cercetare este tipic desfășurată doar în mod agregat, lucru care nu duce la identificarea dumneavoastră. Odată ce datele personale sunt în formă agregată, în scopurile acestei Politici, acestea devin date non-personale.

5. CUM DIVULGĂM ȘI TRANSFERĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Nu vă vom vinde datele către terți, inclusiv agenții terțe de publicitate. Totuși, sunt anumite circumstanțe în care divulgăm, transferăm sau distribuim Datele dumneavoastră personale cu anumite terțe părți fără a vă informa, așa cum se stipulează în continuare.

 • Transferurile comerciale

Pe măsură ce ne dezvoltăm activitatea, putem să vindem sau să cumpărăm activități sau active. În cazul unei vânzări corporatiste, fuziune, reorganizare, dizolvare sau eveniment similar, datele dumneavoastră pot fi parte din bunurile transferate. Recunoașteți și sunteți de acord că orice succesor sau achizitor al Mon Prof (sau al activelor sale) va continua să aibă dreptul să utilizeze datele dumneavoastră sau alte informații în conformitate cu termenii acestei Politici.

 • Societățile mamă, subsidiare și societăți afiliate

Este posibil să împărtășim datele dumneavoastră cu societățile-mamă, subsidiarele și/sau societățile afiliate conform scopurilor din această Politică de confidențialitate. Societățile-mamă, subsidiarele și societățile afiliate vor fi obligate să păstreze datele personale în conformitate cu această Politică.

 • Agenți, consultanți și prestatori de servicii

Este posibil să distribuim datele dumneavoastră subcontractanților noștri și prestatorilor de servicii care procesează datele în numele Mon Prof, pentru a efectua anumite funcții legate de activitate. Când autorizăm un terț să proceseze datele dumneavoastră, rămânem în continuare responsabili pentru protecția datelor. Terțele părți vor avea acces numai la informațiile care vă privesc, când este necesar pentru prestarea serviciilor lor. Terțele părți pe care le putem implica sunt:

 • Prestatorii de servicii de marketing;
 • Prestatorii de servicii de baze de date;
 • Prestatorii de servicii de hosting;
 • Prestatorii de servicii de email;
 • Agenții de agregare a datelor;
 • Prestatorii de servicii de plată.
 • Prevenirea fraudelor

Este posibil să verificăm detaliile pe care ni le furnizați la agențiile de prevenire a fraudelor și să împărtășim informațiile dumneavoastră cu aceste agenții dacă suspectăm fraude. Este important să nu furnizați informații false, inexacte sau să utilizați identitatea altei persoane.

 • Cerințe legale

Putem divulga datele dumneavoastră dacă este necesar acest lucru prin lege (de exemplu) pentru a răspunde la o citație sau o cerere de executare silită, unui tribunal sau unei agenții guvernamentale (inclusiv ca răspuns la autoritățile publice pentru a îndeplini cerințele de securitate națională sau aplicare a legii), sau având credința că astfel de acțiuni sunt necesare (i) pentru a respecta o obligație legală, (ii) pentru a proteja sau apăra drepturile, interesele sau proprietatea noastră sau a terțelor părți, (iii) pentru a preveni sau investiga posibilele infracțiuni în legătură cu Serviciile, (iv) pentru a acționa în circumstanțe urgente pentru protejarea siguranței personale a Utilizatorilor/Clienților Serviciilor sau a publicului, sau (v) pentru a proteja împotriva răspunderii legale.

 • Transferuri internaționale

Unii din furnizorii noștri terți externi au sediul în afara Spațiului economic european (”SEE”). Procesarea datelor dumneavoastră personale va implica un transfer de date în afara SEE.

Ori de câte ori transferăm datele dumneavoastră personale în afara SEE, încercăm să ne asigurăm că una din următoarele protecții este implementată:

 • Vom transfera datele dumneavoastră personale doar în statele în care Comisia Europeană a considerat că oferă un nivel adecvat de protecție a datelor personale;
 • Atunci când utilizăm anumiți prestatori de servicii, putem folosi anumite contracte aprobate de Comisia Europeană, care oferă datelor personale aceeași protecție pe care o are în Europa;
 • Când utilizăm furnizori cu sediul în SUA, putem transfera date către aceștia dacă fac parte din Scutul de confidențialitate care le solicită să furnizeze protecție similară datelor personale împărtășite între SEE și SUA. Pentru mai multe detalii, vezi Comisia Europeană: Scutul de confidențialitate UE-SUA;
 • Când datele respective nu suportă una din protecțiile de mai sus, vom transfera datele respective în afara SEE numai când este necesar pentru executarea contractului nostru cu dumneavoastră sau când avem consimțământul dumneavoastră complet, informat, activ și expres. Vom lua toate măsurile necesare pentru a garanta că datele dumneavoastră personale sunt protejate atunci când le transferăm în afara SEE.

6. CUM STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Putem stoca datele personale sau astfel de informații pot fi stocate de terți cărora le-am transferat în conformitate cu această Politică. Am luat măsurile rezonabile de a proteja datele personale colectate prin intermediul Serviciilor împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, neautorizate, accesului, divulgării necorespunzătoare, alterării și distrugerii.

În plus, limităm accesul la datele dumneavoastră personale la acei angajați, agenți, contractanți și alți terți care trebuie să le cunoască. Aceștia vor procesa datele dumneavoastră personale doar în baza instrucțiunilor noastre și se supun unei obligații de confidențialitate.

Cu toate acestea, vă rugăm să țineți seamă de faptul că nicio transmitere prin rețea, server, bază de date, Internet sau email nu este complet sigură sau fără erori. De aceea, trebuie să acordați atenție specială deciziei privind ce informații ne trimiteți pe cale electronică. Vă rugăm să țineți cont de acest lucru când divulgați date personale.

7. PĂSTRAREA DATELOR

Vom păstra datele dumneavoastră personale atâta timp cât sunteți înregistrat pentru utilizarea Serviciilor.

Puteți să nu mai utilizați Platforma noastră și/sau Serviciile noastre făcând click pe butonul “Dezabonare” din secțiunea Cursuri a platformei.

Dacă decideți să nu mai utilizați Serviciile noastre, vă vom păstra datele personale numai atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, inclusiv pentru scopurile de îndeplinire a oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada corespunzătoare de păstrare a datelor personale, luăm în considerare cantitatea, natura și caracterul sensibil al datelor personale, potențialul risc de vătămare ca urmare a utilizării neautorizate sau divulgării datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care procesăm datele dumneavoastră personale și dacă putem atinge acele scopuri prin alte mijloace, și cerințele legale aplicabile.

În unele circumstanțe, putem anonimiza datele dumneavoastră personale (pentru a nu mai fi asociate cu dumneavoastră) în scop de cercetare sau statistici, caz în care putem utiliza aceste informații pe termen nedefinit, fără a vă informa.

Vom garanta ștergerea sigură a datelor dumneavoastră personale imediat ce procesarea nu mai este justificată de unul din motivele legale menționate mai sus.

8. OPȚIUNILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Cookie-uri

Vă rugăm să citiți Politica noastră de cookie-uri pentru mai multe informații.

 • Optați pentru eliminarea din comunicările electronice

Puteți să ne solicitați nouă sau terților să nu mai primiți mesaje de marketing, în orice moment, contactându-ne la adresa contact@mon-prof.eu. Vă puteți dezabona din lista noastră de marketing făcând click pe link-ul " Dezabonare" de la finalul oricărei comunicări electronice.

Când selectați refuzul acestor mesaje de marketing, acest lucru nu este aplicabil datelor personale furnizate nouă ca urmare a unei achiziții de Serviciu, unei experiențe de Serviciu sau altor tranzacții.

9. EXCLUDERI

 • Link-uri terțe

Website-ul nostru poate include link-uri către website-uri terțe, plug-in-uri și aplicații. Executarea unui click pe acele link-uri sau permiterea acelor conexiuni poate permite terților să colecteze sau să distribuie date despre dumneavoastră. Nu controlăm aceste website-uri terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile lor de confidențialitate. Când părăsiți website-ul nostru, vă încurajăm să citiți informarea de confidențialitate a fiecărui website pe care îl vizitați.

 • Date privind copiii

Website-ul nostru, Platforma și Serviciile nu sunt concepute sau menite pentru a fi utilizate de către copii. Dacă aveți vârsta sub șaisprezece ani (16), vă rugăm să nu oferiți date personale prin intermediul Serviciilor. Dacă aveți motive să credeți că un copil cu vârsta sub 16 ani a oferit date personale prin intermediul Serviciilor, vă rugăm să ne contactați la contact@mon-prof.eu și vom încerca să ștergem acele informații din bazele noastre de date.

 • Modificări ale acestei Politici de confidențialitate

Această Politică a fost actualizată în data de 6 iunie 2019.

Serviciile și activitatea noastră se pot modifica din când în când. Drept urmare, uneori poate fi necesar să facem modificări la această Politică de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a actualiza sau modifica această Politică în orice moment (denumite colectiv ”Modificări”). Modificările acestei Politici vor fi postate pe Website cu o modificare a datelor ”Ultima actualizare” de la începutul acestei Politici.

În anumite circumstanțe, Mon Prof poate, dar nu este obligat, să vă furnizeze informări suplimentare ale unor astfel de Modificări, prin email sau prin notificări în cadrul Serviciilor. Modificările vor intra în vigoare la treizeci (30) de zile după data ”Ultima actualizare” sau la data comunicată în notificarea către dumneavoastră.

10. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu Reglementarea nr. 2016/679, în anumite circumstanțe, aveți următoarele drepturi în raport cu datele dumneavoastră personale:

 • Accesul la informații: Aveți dreptul să solicitați o copie a informațiilor pe care Mon Prof le deține despre dumneavoastră.
 • Asigurarea corectitudinii informațiilor: Mon Prof dorește să se asigure că informațiile dumneavoastră personale sunt exacte și actualizate. Puteți solicita Mon Prof să corecteze sau să completeze informații care nu sunt exacte sau complete.
 • Dreptul de ștergere: Aveți dreptul de ștergere, care este cunoscut drept ‘dreptul de a fi uitat”. Acest lucru înseamnă că în anumite circumstanțe puteți solicita Mon Prof să șteargă informațiile personale pe care le deține despre dumneavoastră.
 • Capacitatea de restricționare a procesării: Aveți dreptul de a solicita Mon Prof să restricționeze utilizarea Mon Prof a informațiilor dumneavoastră personale în anumite circumstanțe. Acest lucru se poate aplica, de exemplu, în care ați informat Mon Prof că informațiile pe care le deține despre dumneavoastră sunt incorecte și ați dori ca Mon Prof să nu le mai utilizeze până ce Mon Prof nu verifică dacă sunt corecte.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să primiți datele personale pe care Mon Prof le are despre dumneavoastră într-un format care vă permite să transferați informațiile către un alt controlor de date (de exemplu un alt prestator de servicii).
 • Prevenirea marketing-ului direct: Mon Prof nu vinde datele dumneavoastră personale. Din când în când, Mon Prof poate trimite emailuri care conțin informații despre noile caracteristici și alte știri despre noi. Acest lucru este considerat marketing direct. Mon Prof vă va informa dacă Mon Prof intenționează să utilizeze datele dumneavoastră personale sau dacă Mon Prof intenționează să divulge informațiile dumneavoastră către oricare terț pentru astfel de scopuri.
 • Împotrivirea față de alte utilizări ale informațiilor dumneavoastră: Aveți și dreptul de a obiecta față de utilizarea Mon Prof a informațiilor dumneavoastră în alte circumstanțe. În mod special, în situațiile în care ați oferit consimțământul pentru utilizarea Mon Prof a datelor dumneavoastră personale, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.
 • Revizuirea de către o autoritate independentă: Aveți dreptul să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere, inclusiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu adresa la Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sector 1, București (cod poștal 010336; nr. telefon: 0040 318.059.211).

De obicei nu este necesar un onorariu

Nu va trebui să achitați un onorariu pentru accesarea datelor dumneavoastră personale (sau pentru exercitarea oricăruia din celelalte drepturi). Cu toate acestea, vă putem percepe un onorariu rezonabil dacă cererea dumneavoastră este complet nefondată, repetitivă sau excesivă. În mod alternativ, putem refuza să dăm curs cererii dumneavoastră în aceste circumstanțe.

De ce avem nevoie de la dumneavoastră

Este posibil să vă solicităm informații specifice de la dumneavoastră pentru a vă ajuta să vă confirmați identitatea și să vă garantăm dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale (sau de a exercita oricare din celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a garanta că datele personale nu sunt divulgate niciunei alte persoane care nu are dreptul să le primească. Vă putem contacta pentru a vă cere alte informații în legătură cu cererea dumneavoastră de a grăbi răspunsul nostru.

Limită de timp pentru răspuns

Încercăm să răspundem la toate cererile legitime în decurs de o lună. Ocazional, poate dura mai mult de o lună dacă cererea dumneavoastră este complexă sau aveți mai multe cereri. În acest caz, vă vom informa și vă vom ține la curent.

Dacă doriți să exercitați oricare din drepturile enumerate mai sus sau dacă doriți mai multe informații privind modul în care exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne trimiteți un email la contact@mon-prof.eu. În mod alternativ, ne puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată prin poștă la adresa Strada Mărășești nr. 18, Drobeta – Turnu Severin, județul Mehedinți, România.

ACCESAȚI PLATFORMA NOASTRĂ DE ÎNVĂȚARE

Puteți învățare după programul dorit, într-un stil confortabil.

Pe acest site folosim instrumente de primă sau terță parte care stochează fișiere mici (cookie) pe dispozitiv. Modulele cookie sunt utilizate în mod normal pentru a permite site-ului să ruleze corect (cookie-uri tehnice), pentru a genera rapoarte de utilizare a navigației (cookie-uri statistice) și pentru a promova serviciile / produsele noastre (profilarea cookie-urilor). Putem folosi direct cookie-urile tehnice, dar aveți dreptul să alegeți dacă doriți să activați sau nu cookie-urile statistice și de profil.
Activând aceste cookie-uri, ne ajutați să vă oferim o experiență mai bună.
Citiți Politica privind cookie-urile | Citiți Politica de confidențialitate